Sạc Laptop

 • Hãng sản xuất : Acer
  Thông số kỹ thuật
  Dùng cho loại máy : Acer
  Điện thế vào : 100V - 240V
  Điện thế ra : 3.42A
  Sử dụng được trên xe hơi : Không
   
  350.000 VND
 • Hãng sản xuất : Hewlett-Parkard (HP) - Compaq
  Thông số kỹ thuật
  Dùng cho loại máy : HP - Compaq
  Điện thế vào : 15V - 20V
  Sử dụng được trên xe hơi : Không
   
  350.000 VND
 • Hãng sản xuất : Asus
  Thông số kỹ thuật
  Dùng cho loại máy : Asus
  Điện thế vào : 110V - 240V
  Điện thế ra : 19V
  Sử dụng được trên xe hơi : Không
   
  350.000 VND
 • Hãng sản xuất : Dell
  Thông số kỹ thuật
  Dùng cho loại máy : Dell
  Điện thế vào : 15V - 20V
  Sử dụng được trên xe hơi : Không
   
  380.000 VND
 • Hãng sản xuất : Sony VAIO
  Dùng cho loại máy : Sony Vaio
  Điện thế vào : 15V - 20V
  Sử dụng được trên xe hơi : Không
  380.000 VND
 • Hãng sản xuất : Toshiba
  Dùng cho loại máy : Toshiba
  Điện thế vào : 15V - 20V
  Sử dụng được trên xe hơi : Không
   
  350.000 VND