Pin Laptop

 • Mã Pin:   N210
  Đời máy:  Samsung N210,N450
  Dung lượng:  10,8V- 4800mAh
  Cells:    6 cells

  820.000 VND
 • Mã pin      R408
  Đời máy:   Samsung: R439,R408,R409
  Dung lượng:  11,8V  4800mAh    Li-ion
  Cells:   6 cells

  700.000 VND
 • Mã Pin:    4710/4730Z   
  Đời máy :  Aspire 4310,4320,4332,4510,4520,
                              4710.4720,4730Z,4920          
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells

  730.000 VND
 • Mã Pin:        5745G
  Đời máy:     ▪ Aspire: 5745G,4745G                                                             
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells

  750.000 VND
 • Mã Pin:       PA3331/M10
  Đời máy:    ▪ TOSHIBA Satellite: (M30 series):
  Satellite M30-100 , M30-103 , M30-104 , M30-105 , M30-106,
  M30-107, M30-114 , M30-125, M30-154 ,M30-164 , M30-204,
  M30-241 , M30-261, M30-304, M30-344 , M30-354, M30-361,
  M30-404, M30-604 , M30-, M30-642 ,M30-704, M30-71
  Dung lượng:10.8V 4400mAhLi-ion
  Cells:           6 Cells

  650.000 VND
 • Mã Pin:        PA3634U
  Đời máy:      ▪ Toshiba Equium: U400-124, U400-145 ,
                     U400-146  U400 Series
                     ▪ Toshiba Portege M800 Series: M800-101,
                     M800-105 , M800-106, Satellite L310,L5510
  Dung lượng:  10.8v 4800MAH Li-Ion
  Cells:            6 Cells

  650.000 VND
 • Mã Pin :     A32-UL20
  Đời máy :  Asus UL20, 1012
  Dung lượng :  10.8v - 52mAh
  Cells :     6cell

  780.000 VND
 • Mã Pin:       M9
  Đời máy:      ASUS M9 Series: M9A, M9F, M9J, M9V                                              
  Dung lượng:14.8v - 6600mah Li-ion
  Cells:           12 Cells

  650.000 VND
 • Mã Pin:             4510S
  Đời máy:           - Probook: 4510S,4515s, 4710S
  Dung lượng:      - 10.8V - 4800 mAh  li-on
  Cells:                 - 6 cell

  680.000 VND
 • Mã Pin:       CQ35
  Đời máy:    ▪ HP Pavilion: CQ35,DV3
  Dung lượng:10.8v   4400mAh   Li-ion
  Cells:           6 Cells

  680.000 VND
 • Mã Pin :   Elitbook 6930
  Đời máy :  Elitbook 6530b,6930,
  Dung lượng ; 10.8V,4800 mAh   Li-on
  Cells :      6 cell

  700.000 VND
 • Mã Pin:       Y450
  Đời máy:    ▪ Lenovo: Y450,Y450A, Y550,Y550A
  Dung lượng:11.1v 4800mAh Liion
  Cells:           6 Cells

  850.000 VND