Nguồn vi tính Dell 500W

Tên sản phẩm: 

Nguồn vi tính Dell 500W

Giá bán: 

420 000 VND

Hãng sản xuất: 

  • Liên hệ trực tiếp
    0962 547 267
    0965 199 435
  • HOẶC

Thông số kỹ thuật: 

Nguồn Dell 500W

Xem thêm sản phẩm