Liên hệ

Lam Sơn Computer
Các cơ sở phục vụ khách hàng 
229 Cầu giấy - Hà nội
161 Thái Hà - Đống Đa - HN
259 Phố vọng - Hai Bà Trưng - HN
210 Nghi Tàm - HN
Số điện thoại: 0962 547 267 - 0965 199 435